Danh mục: Tài chính

Công nghệ blockchain có lợi cho doanh nghiệp trong phát triển dự án, thanh toán trực tuyến… xu hướng phát triển tất yếu trong tương lai. Tuy nhiên, do công nghệ blockchain còn nhiều hạn chế về cơ sở hạ…